Zhafarina Idzni Kamiilah

Co Acara

Experience & Activities

Halo, perkenalkan nama saya Zhafarina Idzni Kamiilah. Sering dipanggil Zhafa. Dalam kepanitiaan SOC Eksakta tahun 2024 ini, saya berperan sebagai koordinator bidang Acara. Dalam bidang acara ini, kita membantu dalam mengawasi dan memantau berjalannya acara. Disini saya juga belajar banyak mengenai penyusunan susunan acara, meng-handle jalannya acara, dan banyak lagi. Selamat berjuang adik-adik.. Semoga kalian dapat mengikuti SOC ini dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Semangat terus yaa..

Instagram : @zhafakamiilah